اسپلیت یا همان کولر گازی که در سال های اخیر در خانه ها و مکانهای عمومی سر پوشیده جای خود را باز کرده اند باعث کنترل سرما و گرما و ذرات گرد غبار در هوا می شوند و از این رو نصبت به کولرهای آبی قدیمی میزان سرمایشی بهتری دارند زیرا در کنار سرما رطوبت هوا را نیز به طور منظمی ثابت نگاه می دارند.

انواع اسپلیت  یا کولر گازی:
ما دو نوع اسپلیت داریم اسپلیت دیواری و اسپلیت های ایستاده.

اسپلیت دیواری: که نیاز به لوله کشی دارند و موتور آن در خارج نصب می شود بیشتر برای منازل مسکونی با متراژ متوسط استفاده می شوند، برق این نوع اسپلیت های دیواری از نوع برق با ولتاژ 280 می باشد و نوع تک فاز است.
اسپلیت ایستاده:  که برق آنها از نوع 3 فاز بوده بیشتر منازل بزرگ، مساجد با پنجره های بزرگ ادارات و محیط های بزرگ استفاده میشود و برق این نوع اسپلیت های ایستاده از نوع 380 ملت می باشد.

نمایش 1–12 از 15 نتیجه